Pardavėjas: Beauty Brands OÜ
Elektroninė parduotuvė: Balmainhair.ee, internetiniu adresu www.balmainhair.ee
Adresas: Теlliskivi 60N
Mob: +372 5686 6043
El. paštas: support@balmainhair.ee
PVM kodas: EE101981798

Bendrosios nuostatos

Prekių grąžinimas
1) Balmainhair.ee įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Estijos Respublikos civilinio kodekso straipsniais.
2) Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti el. paštu support@balmainhiar.ee Teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos.
3) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; nesugadinta; prekė turi būti nenaudota (nebandyta) 4) Prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui.
5) Jei Pirkėjas pasinaudojo įtvirtint teise grąžinti įsigytas prekes, pinigai jam grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Sąvokos
1) Taisyklės yra privalomas teisinis  dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos tarp Balmainhair.ee internetinės parduotuvės Pirkėjo ir Beauty Brands OÜ (toliau Balmainhair.ee) prekių įsigyjimo, apmokėjimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka.
2) Prekių įsigyjimas, grąžinimas ir/ar keitimas internetinėje parduotuvėje Balmainhair.ee vykdomas vadovaujantis Estijos Respublikos civilinio kodekso straipsniais.
3) Balmainhair.ee pasilieka teisę bet kuriuo metu Taiskles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Balmainhair.ee

Kainos
1) Visos kainos Balmainhair.ee internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, su 20% PVM, be siuntymo mokesčio.
2) Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu taikomas mokestis. Jei Pirkėjo užsakymo suma 100 EUR – pristatymo kaina 0 EUR.

Užsakymas
1) Prekių krepšelis formuojamas, kai tik Pirkėjas paspaudžia “į krepšelį“. Pirkėjas gali tęsti prekių peržiūrą internetinėje parduotuvėje arba atlikti užsakymo patvirtinimo žingsnius.
2) Pardavėjas turi teisę iš anksto beįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 72 valandas.
3) Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes elektroninės bankininkystės būdu, atsiskaitymo partneris – Maksekeskus.ee
4) Pirkėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu support@balmainhair.ee

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
1) Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo mokėjimo už prekes gavimo į Beauty Brands OÜ banko sąskaitą.

Prekių pristatymas
1) Kai tik pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja (nuo mokėjimo už prekes gavimo į Beauty Brands OÜ banko sąskaitą), Balmainhair.ee komplektuoja užsakymą ir perduoda jį logistikos partneriui.
2) Prekių pristatymo terminai nurodyti Balmainhair.ee, galioja nuo mokėjimo už įsigytas prekes gavimo.
3) Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią pristatymo vietą.
4) Jei prekės buvo sugadintos, o ne pakuotė, prekės pakeičiamos Pirkėjui. Jei neįmanoma pakeisti prekių, siūlome pinigų grąžinimą, atitinkantį sugadintų prekių vertę.
5) Balmainhair.ee atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Balmainhair.ee nepriklausančių aplinkybių.

Nenumatytos aplinkybės (Force Majeure)
1) Balmainhair.ee atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Balmainhair.ee nepriklausančių aplinkybių.

Pretenzijų pateikimo tvarka
Atsižvelgiant į teisės aktus, Pirkėjas turi teisę per 2 metus pateikti reikalavimą dėl sutarties sąlygų nesilaikymo nuo prekių gavimo momento. Per pirmuosius šešerius mėnesius iš dvejų metų laikotarpio, daroma prielaida, kad defektas buvo pirkimo metu, o Pardavėjas turi paaiškinti defekto pobūdį
1) Jei aptinkamas defektas, Pirkėjas privalo pranešti apie problemą el.pašto adresu: support@balmainhair.ee ir pateikti šią informaciją: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir defekto aprašymą. Informacija apie defektą turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo defekto aptikimo.
2) Balmainhair.ee atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai:

  • Defektas atsirado dėl Pirkėjo kaltės ar neatsargumo
  • Defektas atsirado dėl netinkamo naudojimo
  • Dėl natūralaus nusidėvėjimo po to, kai Pirkėjas naudojosi prekė

3) Balmainhair.ee įsipareioja atsakyti į visas pretenzijas per 14 d.d.

Asmens duomenų apsauga

Balmainhair.ee įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Jei Pirkėjas naudojo Balmainhair.ee elektroninę parduotuvę, joje užsiregistravo ir (arba) pirko parduodamą prekę, laikoma, kad Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis ir joms pritaria. Pirkėjai, nesutinkantys su Taisyklėmis, praranda teisę naudotis Svetaine, joje užsiregistruoti ir naudotis visomis ir (arba) tam tikromis Svetainėje siūlomomis paslaugomis. Balmainhair.ee komanda daro viską, kad mūsų klientas liktų patenkintas teikiamomis paslaugomis.