1. Duomenų apsaugos taisyklių esmė.

Šios duomenų apsaugos taisyklės (toliau – Duomenų apsaugos taisyklės) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės www.balmainhair.ee (toliau – Svetainė) lankytojai (toliau – Lankytojai).

Jei Lankytojas naudojo Svetainę, joje užsiregistravo ir (arba) pirko Svetainėje parduodamą prekę, laikoma, kad Lankytojas susipažino su šiomis Duomenų apsaugos taisyklėmis ir joms pritaria. Lankytojai, nesutinkantys su Duomenų apsaugos taisyklėmis, praranda teisę naudotis Svetaine, joje užsiregistruoti ir naudotis visomis ir (arba) tam tikromis Svetainėje siūlomomis paslaugomis.

2. Kokią informaciją mes renkame?

Paslaugos tiekėjas, siūlydamas Jums paslaugas Svetainėje, gali rinkti, saugoti ir naudoti šiuos asmens duomenis:

 • informaciją, kurią Beauty Brands OÜ, įmonės kodas: 14280457, adresas: Telliskivi 60N – 17, 10412 Tallinn, Estonia (toliau – Paslaugos tiekėjas), prašo lankytojo pateikti registruojantis ir (arba) perkant prekes Svetainėje, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį ir kt. duomenis, reikalingus užsakymą įforminti ir išsiųsti pirkėjui;
 • informaciją apie Jūsų kompiuterį, Jūsų apsilankymą Svetainėje bei joje atliktus pirkimus, įskaitant Jūsų IP adresą, registravimo Svetainėje datą ir laiką;
 • bet kokią kita informaciją, kurią Jūs galite pateikti bet kuriuo metu, lankydamiesi Svetainėje, naudodamiesi joje siūlomomis Paslaugomis arba bendraudami su Paslaugos tiekėjų.

3. Slapukai

Slapukuose yra informacija, kurią interneto serveris nusiunčia žiniatinklio naršyklei, ir naršyklė ją išsaugo. Analizuodami šios Svetainės lankomumą ir vartotojų elgseną joje, Paslaugos tiekėjas naudoja „Google Analytics“ paslaugą (išsamiau: https://policies.google.com/privacy) ir kitas panašias priemones. Pagal Lankytojo kompiuteryje išsaugotus slapukus šios priemonės generuoja statistinę ir kitą informaciją apie Svetainės lankytojų veiksmus. Šią informaciją išsaugo „Google“ ar kitas paslaugų tiekėjas ir jos pagrindu rengiamos ataskaitos apie Svetainės naudojimą. Taip pat slapukai padeda Svetainei Jus atpažinti ir geriau pritaikyti rodomą turinį Jūsų poreikiams.

Dauguma naršyklių suteikia galimybę uždrausti visus slapukus. Kai kurios naršyklės leidžia blokuoti tik trečiųjų šalių slapukus. Vadinasi, priklausomai nuo Jūsų naudojamos naršyklės, Jūs galite užblokuoti visus slapukus ar jų dalį. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad užblokavus visus slapukus Jūs negalėsite naudoti kai kurių Svetainės teikiamų galimybių.

Jei nepritariate slapukų naudojimui ir (arba) norite atšaukti ankščiau duotą sutikimą, prašome apie tai mums pranešti el. paštu: support@balmainhair.ee

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mes renkame ir naudojame asmens duomenis tik šiose Duomenų apsaugos taisyklėse nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis galime naudoti:

 • suteikdami Jums galimybę lankytis mūsų Svetaine ir naudotis joje teikiamomis Paslaugomis;
 • sudarydami su Jumis sutartį ir ją vykdydami;
 • pristatant Svetainėje įsigytas prekes Jūsų nurodytu adresu;
 • išrašydami ir siųsdami Jums sąskaitas;
 • sekant Jūsų atliktus mokėjimus už Svetainėje įsigytas prekes;
 • siųnčiant Jums pranešimus, susirašinėdami su Jumis;
 • rodant Jums ankstesnę Jūsų pirkinių krepšelio informaciją;
 • el. paštu ar kitokiu būdu siųnčiant Jums pranešimus apie Svetainės naujienas ir kitą su mūsų siūlomomis paslaugomis susijusią informaciją, kuri, mūsų nuomone, gali būti Jums reikalinga (jei ateityje nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, Jūs galite bet kada jų atsisakyti, pranešę mums apie tai el. paštu arba paspaudę interaktyvią nuorodą, esančią el. paštu gauto pranešimo apačioje).

Jūsų asmens duomenis saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar baigėsi nustatytas asmens duomenų galiojimo terminas, jie panaikinami.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Beauty Brands OÜ. Mokėjimų vykdymui reikalingus asmens duomenis Beauty Brands OÜ perduoda duomenų tvarkytojui „Maksekeskus“ AS.

Tiesioginė rinkodara

Įmonė elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu ar kitu būdu) gali siųsti Jums informaciją apie prekes, panašias į ankščiau įsigytus Svetainėje gaminius. Šiuo tikslu įmonė gali perduoti Jūsų pateiktus asmens duomenis tokiems duomenų gavėjams, kurie juos naudos išskirtinai  Svetainės tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokių duomenų gavėjų sąrašas gali keistis, tačiau tikslai lieka tokie patys. Jei norite susipažinti su duomenų gavėjų sąrašu, apie tai praneškite mums el. paštu support@balmainhair.ee

Jei Jūs nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų, galite mums apie tai pranešti  el. paštu: support@balmainhair.ee arba paspausti kiekviename Jums siunčiamame tiesioginės rinkodaros pranešime esančią atsisakymo nuorodą.

5. Duomenų atskleidimas

Paslaugos tiekėjas gali atskleisti informaciją apie Jus savo darbuotojams, vadovams, tarpininkams, tiekėjams ir rangovams, jei tai pagrįsta būtinybė tinkamai atlikti įsipareigojimus: pristatant įsigytas Svetainėje prekes Jūsų nurodytu adresu, pateikiant Jums ankstesnių pirkimų istoriją arba kitais šių Duomenų apsaugos taisyklių numatytais tikslais.

Be to, informaciją apie Jus galime atskleisti šiais atvejais:

 • jei mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai;
 • jei tai būtina mūsų teisėms ar interesams apginti.

Asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims Duomenų apsaugos taisyklėse nenumatytais tikslais.

6. Asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Techninėmis saugumo priemonėmis užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar tyčinio neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokių kitų neteisėtų veikų.

Visuotinai žinoma, kad asmens duomenų perdavimas internetu susijęs su tam tikromis rizikomis, todėl mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo internetiniais tinklais.

7. Jūsų sutikimas ir teisės

Registruodamiesi vartotoju Svetainėje arba kitaip naudodamiesi Svetainėje teikiamomis Paslaugomis, įskaitant prekių pirkimą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Duomenų apsaugos taisyklėmis ir joms pritariate, bei suteikiate mums teisę rinkti, saugoti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti, Duomenų apsaugos taisyklėse numatytais tikslais, visus Duomenų apsaugos taisyklėse numatytus duomenis, kuriuos Jus pateikėte naudodamiesi Svetaine.

Galite kreiptis rašytiniu prašymu (paštu ar el. paštu), jei norite gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokius Jūsų asmens duomenis Paslaugos tiekėjas surinko, kokiais tikslais jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams perduodami. Į tokius prašymus atsakome teisės aktų numatyta tvarka ir terminais. Stengsimės atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Jūsų prašymu tokie duomenys gali būti pateikiami raštu, siunčiant juos nurodytu pašto arba el. pašto adresu. Informacija apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo perduoti per pastaruosius metus, nemokamai pateikiama vieną kartą per kalendorinius metus. Jei gavus prašymą kyla abejonių dėl pareiškėjo tapatybės, pasiliekame teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų galiojanti asmens tapatybės dokumentą arba jo kopiją.

Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis. Jei duomenys tvarkomi nesilaikant šių Duomenų apsaugos taisyklių, Jūs galite reikalauti sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), pateikdami mums rašytinį prašymą (paštu ar el. paštu). Jūsų rašytinio prašymo pagrindu gali būti pašalinama visa Jūsų asmeninė informaciją, įskaitant pirkimų istoriją. Jei gavus prašymą kyla abejonių dėl pareiškėjo tapatybės, pasiliekame teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų galiojanti asmens tapatybės dokumentą arba jo kopiją.

8. Atsakomybė

Užsiregistruodami Svetainėje, Jūs prisiimate atsakomybę už savo slaptažodžio bei vartotojo duomenų konfidencialumą ir bet kuriuos Svetainėje atliekamus veiksmus (duomenų pateikimas forminant užsakymą). Jei trečioji šalis Svetainėje naudoja Jūsų registracijos duomenis, laikoma, kad duomenis pateikėte Jūs ir Svetainę naudojate Jūs. Jei praradote savo registracijos duomenis, privalote apie tai nedelsdami informuoti mus paštu, telefonu ar el. paštu.

Jūs atsakote už tai, kad teikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei Jūsų ankščiau pateikti duomenys (kontaktinė informacija) pasikeitė, prašome apie tai informuoti mus el. paštu. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl to, kad Jūs pateikėte mums neteisingus, nepakankamus duomenis arba nepranešėte mums apie pasikeitusius duomenis.

9. Duomenų apsaugos taisyklių pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada atnaujinti arba pakeisti šias Duomenų apsaugos taisykles. Atnaujintos ar pakeistos Duomenų apsaugos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Norėdami sužinoti apie galimus Duomenų apsaugos taisyklių pakeitimus, turėtumėte laikas nuo laiko patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina galiojanti Duomenų apsaugos taisyklių versija.

10. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl Duomenų apsaugos taisyklių, susisiekite su mumis šiuo adresu:

Beauty Brands OÜ

Įmonės kodas: 14280457
Adresas: Telliskivi 60N – 17, 10412 Talinas, Estija
El. paštas: support@balmainhair.ee

Duomenų apsaugos taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 19.11.2018.